DISCLAIMER

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van The Sting Companies. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van The Sting Companies op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is daarom ook niet toegestaan om de website en/of delen daarvan te kopiëren of op te slaan zonder voorgaande schriftelijke toestemming. Desondanks bestaat er de mogelijkheid dat de informatie die door The Sting Companies wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Met grote regelmaat wordt de informatie op de website aangevuld en/of aangepast. The Sting Companies behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. We stellen alles in werk om misbruik te voorkomen, maar desondanks is The Sting Companies niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. The Sting Companies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, deze die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van de The Sting Companies op internet.

MIS GEEN ENKELE JOB

Blijf op de hoogte en ontvang passende vacatures in je inbox!